Bulgarisch

Български

ББезопасно ходене на училище – съвети за родителите

Уважаеми родители,
След лятната ваканция детето ви ще започне училище. Кампанията „Безопасно ходене на училище“ гo подготвя за неговия път до училище.
В детската градина децата научават първите правила за движение по пътищата и правилното поведение в пътното движение. Не забравяйте, че когато детето ви тръгне на училище, много неща се променят. То става все по-независимо и вече е достатъчно голямо, за да се ориентира самостоятелно по пътя към училище. Можете да подкрепите детето си в това начинание.

Децата имат нужда от движение

Оставете детето само да ходи на училище винаги, когато е възможно, cлед като сте извършили няколко проби за преминаване на разстоянието.

Позволете на детето си да ходи само на училище, ако това е възможно. В повечето случаи шестгодишните деца могат да се справят добре с разстоянието към началното училище. Вашето дете ще ви бъде благодарно, защото ходенето пеша има много предимства.

• Три четвърти от всички деца и младежи в Германия не се движат достатъчно. Това не е добре за здравето им. Рискът от злополуки се увеличава и когато децата са несигурни във физическата си активност.
• Обръщайте внимание, детето Ви да спортува редовно – в допълнение към училищните занимания. Детето Ви трябва да има минимум 75 минути седмично допълнително спортна активност.
• Децата, които спортуват редовно, се имат по-добра концентрация и са по-уверени в себе си.
• И да се върнем към темата за пътя към училището: Децата, които ходят пешком заедно на училище, имат преживявания, които не биха имали, ако биват придвижвани с кола.

Вие вършите нещо добро за детето, ако му разрешете да се движи пеша.

Безопасният път до училище

Най-краткият път до училището не винаги е най-безопасният. Едно незначително отклонение понякога правят пътя по-безопасен. Извървете сами възможните начини за ходене до училище и решете сами, кой е най-добрият път за вашето дете.

Добри са: тротоари по протежение на улицата, тихи улици в жилищните райони, кръстовища със светофари за пешеходци, разделителни острови способстващи пресичането на улиците,
пешеходни пътеки тип „зебра“, преходни зони с наличие на регулировчици, добре осветени кръстовища и преходни зони.

Неподходящи са: пътища без тротоари, натоварени пътища с трафик на камиони, неясно регулирани кръстовища и места за пресичане на улицата, изходи от дворове, супермаркети и т.н., пресичания зад завои, които не се виждат, или препятствия влошаващи видимостта (като напр. жив плет, дървета, стени).
Много училища притежават маршрутни планове. Попитайте във Вашето училището за това.

Оставете автомобила паркиран

Родителите, които водят децата си с автомобил („родителско такси“), застрашават другите ученици. Не забравяйте, че движението е полезно за детето ви. Деца в училищна възраст могат сутрин да преодолеят разстояние по два километра пешком.

ОУпражнявайте пътя до училище

• Започнете да упражнявате пътя до и от училище преди лятната ваканция, за предпочитане по време, когато детето също ще преминава разстоянието до училище!
• Обсъдете опасностите и тренирайте правилното поведение на улицата! Помолете детето да повтаря казаното от вас („Тук спирам…“)!
• Упражнявайте всички ситуации поотделно!
• Упражнете минаването на пътя няколко пъти! Оставете да измине известно време между отделните упражнения!
• Вашето дете трябва да знае, че уговорената отсечка за стигане до училище е единственият разрешен път.
• То трябва също така да знае, че не бива да тръгва с някой непознат човек.
• Кажете на детето си, че не всеки автомобил спира на пешеходна пътека, макар и да е задължен да го прави.
• Особено важно: Вашето дете научава най-много, като наблюдава и подражава. Вие сте найважният модел за подражание за вашето дете.

Това са най-важните ситуации за трениране:

На ръба на тротоара се спира. Първо се поглежда на ляво, после на дясно, после още веднъж на ляво.
Тръгваме тогава, когато не идва превозно средство.


Пристигайки до пешеход-ната пътека „зебра“ изчакваме да се появи пролука в движението. Oсъществяваме визуален контакт с водача и не преминаваме докато всички превозни средства не спрат. Много шофьори се държат неправилно и просто продължават да шофират.


Дори при „зелено“ важи:
Преминаване едва когато колите спрат. Внимание: често завиващите превозни средства пресичат неразрешено пътя на пешеходците, защото и те също имат „зелено“.


Пресичаме пътното платно само на места с добра видимост. Ако гледката е ограничена от жив плет, паркирани автомобили или завой, детето трябва да потърси по-подходящо място.


Първите седмици

• Придружавайте детето си през първите седмици до училище.
• Обърнете внимание детето ви да напуска къщата достатъчно рано сутрин. Наличието нахектика може да накара децата да се държат лошо в движението.
• Обсъдете как трябва да се държи детето ви, ако нещо е по-различно от обичайното – например ако светофарите не работят или ако колите паркират на тротоара и препречват пътя.

ПНаправете детето си „видимо“!

• Светлоотразителни елементи или ивици трябва да бъдат нанесени по всички страни на облеклото. Съществуват и светлоотразителни приставки за обувки или шапки. Добре е да използвате и мигащи светлоотразители, светлоотразителни жилетки или пелерини.
• Децата, облечени в светлоотразително облекло могат да бъдат забелязани в тъмното на разстояние 130-160 метра. За сравнение – човек облечен в тъмни дрехи може да бъде видян едва от разстояние 25-30 метра. Често това е твърде късно, за да се избегне произшествие.
• Ученическите раници също трябва да имат светлоотразителни елементи.

Und hier gibt es den Flyer zum Download:


Eine Aktion der Landesverkehrswacht, unterstützt von der Deutschen Verkehrswacht und der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen